Squeeze-out
The possibility to become the owner of 100% shares of the company. The procedure squeeze-out was entered to Ukrainian corporate
Read more.
General meeting of shareholders
Загальні збори акціонерів – найвищий орган управління товариством. Проведення Загальних зборів  акціонерів – жорстко врегульований процес. Акціонерне товариство зобовязане проводити
Read more.
Статут ТОВ 2020
Статут ТОВ 2020 у новій редакції Товариство з обмеженою відповідальністю одна з найпоширеніших форм організації бізнесу в Україні. 06 лютого
Read more.
Звіт про корпоративне управління
Звіт про корпоративне управління Починаючи з 2019 року всі емітенти цінних паперів, в т.ч. акціонері товариства, зобов’язані включати до свого
Read more.
Збільшення статутного капіталу та емісія цінних паперів
Одна з наших найкращих послуг! Необхідність збільшення статутного капіталу товариства може виникнути з різних причин. Основною необхідністю збільшення статутного капіталу є
Read more.
Аудит для підприємства, що становить суспільний інтерес
Як обрати аудитора для підприємства, що становить суспільний інтерес? З 2018 року в Україні з’явився новий термін – підприємство, що
Read more.