Squeeze-out
The possibility to become the owner of 100% shares of the company. The procedure squeeze-out was entered to Ukrainian corporate
Read more.
Deals in a joint-stock company
значний правочин, учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків
Read more.
General meeting of shareholders
Загальні збори акціонерів – найвищий орган управління товариством. Проведення Загальних зборів  акціонерів – жорстко врегульований процес. Акціонерне товариство зобовязане проводити
Read more.
Change in the type of joint stock company
wdgsf
Read more.
Статут ТОВ 2019
Статут ТОВ 2019 у новій редакції Товариство з обмеженою відповідальністю одна з найпоширеніших форм організації бізнесу в Україні. 06 лютого
Read more.
Стягнення дивідендів
Одним з основних прав акціонерів є право на отримання дивідендів. На жаль, все частіше акціонерів, особливо міноритарних, позбавляють такого права
Read more.