[:uk]Можливість стати власником 100% акцій товариства.  Процедуру squeeze-out було запроваджено українським корпоративним законодавством з середини 2017 року. Для отримання права
[:uk]Загальні збори акціонерів - найвищий орган Товариства. Акціонерне товариство зобов'язане проводити щонайменше річні Збори не пізніше 30 квітня.  Проведення Загальних зборів 
[:uk]Статут ТОВ 2020 у новій редакції Товариство з обмеженою відповідальністю одна з найпоширеніших форм організації бізнесу в Україні. 06 лютого
[:uk]Звіт про корпоративне управління Починаючи з 2019 року всі емітенти цінних паперів, в т.ч. акціонері товариства, зобов'язані включати до свого
[:uk]Одна з наших найкращих послуг! Необхідність збільшення статутного капіталу товариства може виникнути з різних причин. Основною необхідністю збільшення статутного капіталу є
[:uk] Як обрати аудитора для підприємства, що становить суспільний інтерес та пройти обов'язковий аудит річної фінансової звітності? З 2018 року