Обіг цінних паперів – специфічний процес. Система депозитарного обліку передбачає чисельну кількість різновидів операцій із цінними паперами, починаючи з первинного розміщення та закінчуючи погашенням цінних паперів.

Фахівці Saad Legal досконало знаються на цих питаннях, адже мають не тільки юридичний досвід роботи, а і досвід професійного учасника фондового ринку. Такі знання дають можливість вирішити завдання за найкоротші строки та найефективнішим способом.

Однією з унікальних послуг Saad Legal є відновлення прав власності на цінні папери та реєстри акціонерів. Лише за останні три роки ми відновили право власності на акції майже 2 000 клієнтів!

Наші пропозиції

  • реєстрація (перереєстрація) випуску цінних паперів;
  • представництво інтересів клієнта у НКЦПФР;
  • представництво інтересів клієнта у Центральному депозитарії (НДУ), в т.ч. уповноваженого на зберігання (архів НДУ) та депозитарних установах;
  • кодифікація випусків цінних паперів (ISIN);
  • депонування глобального сертифікату;
  • відновлення обігу цінних паперів;
  • відновлення втраченої системи реєстру акціонерів;
  • відновлення права власності на цінні папери;
  • скупка акцій підприємств;
  • супровід операцій із цінними паперами, біржові та позабіржові угоди.

Other Practice areas

Corporate and M&A Legal support Dispute resolution