Загальні збори акціонерів – найвищий орган управління товариством.

Проведення Загальних зборів  акціонерів – жорстко врегульований процес. Акціонерне товариство зобовязане проводити щонайменше річні Збори.