Як обрати аудитора для підприємства, що становить суспільний інтерес?

З 2018 року в Україні з’явився новий термін – підприємство, що становить суспільний інтерес! Для спрощення будемо називати їх суспільниками 😉

Це такі підприємства, діяльність яких є значною та важливою для суспільства та держави.

З прийняттям Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (далі Закон про бухоблік) було визначено, що суспільниками є:

 • емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах
 • емітенти цінних паперів цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію
 • банки
 • страховики
 • недержавні пенсійні фонди
 • інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств)
 • підприємства, які відповідно до Закону “Про бухоблік” належать до великих підприємств.

До великих підприємств належать підприємства, які відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро;
 • середня кількість працівників – понад 250 осіб;

Якщо ваше підприємство відповідає критерію суспільника – подальша інформація буде дуже корисною!

Отже, ви суспільник і відповідно до Закону “Про бухоблік” зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

Тут виникає найбільше запитання – Хто має здійснювати аудит річної фінансової звітності?

У 2018 році також набув чинності Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” (далі Закон “Про аудит”.

Цим Законом “Про аудит” визначено, що призначеним для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути суб’єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим Законом, та включений до відповідного розділу реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Отже такий аудитор має мати відповідний статус та бути включеним до відповідного розділу реєстру. Ознайомитись з розділом реєстру можна тут – https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/

До цього реєстру вже входить доволі значна кількість аудторських компаній, є з кого вибрати…

але є одне але

Просто так вибрати собі аудитора не дозволяє Закон “Про аудит”. Цим законом встановлено спеціальний порядок обрання аудитора для суспільника.

У підприємстві має бути створений аудиторський комітет або повноваження такого комітету мають бути передані Наглядовій раді або Ревізійній комісії. Звісно, існування такого комітету або покладення повноважень рекомендуємо внести до внутрішніх документів Товариства.

Потім необхідно прийняти положення про порядок діяльності аудиторского комітету, а також обрати членів такого комітету.

До членів аудиторського комітету також є додаткові вимоги.

Після формування самого комітету необхідно затвердити тендерну (конкурсну) документацію та порядок отримання та розгляду пропозицій від аудиторських компаній.

Треба провести конкурс з обрання такого аудитора та визначити щонайменше дві пропозиції загальним зборам щодо обрання аудитора.

Після прийняття рішення на Зборах про призначення суспільного аудитора – необхідно повідомити відповідний державний орган до якого подається річна фінансова звітність про призначення такого аудитора

І лише після цього може бути укладений договорів на надання аудиторських послуг.

Перелік процесів можна продовжувати ще на декілька сторінок, але навіщо ускладнювати?

Пропонуємо вам довірити процедуру обрання та призначення аудитора для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес нам.

Ми:

 • розробимо положення про аудиторський комітет (як на базі наглядової ради так і окремого комітету)
 • забезпечимо затвердження такого положення (загальні збори, наглядова рада, тощо)
 • створимо аудиторський комітет, в т.ч. оберемо членів та голову комітету
 • розробимо тендерну документацію
 • підготуємо та забезпечимо супровід конкурсу
 • сформулюємо висновок аудиторського комітету та загальним
  зборам щодо призначення аудитора
 • забезпечимо проведення загальних зборів для прийняття рішення про призначення аудитора
 • повідомимо державні органи про призначення аудитора
 • надамо супровід процесу укладання договору з призначеним аудитором.