Squeeze-out
Можливість стати власником 100% акцій товариства.  Процедуру squeeze-out було запроваджено українським корпоративним законодавством з середини 2017 року. Для отримання права
Read more.
Правочини в акціонерному товаристві
значний правочин, учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків
Read more.
Загальні збори акціонерів
Загальні збори акціонерів – найвищий орган Товариства. Акціонерне товариство зобов’язане проводити щонайменше річні Збори не пізніше 30 квітня.  Проведення Загальних зборів 
Read more.
Зміна типу акціонерного товариства
Зміна типу акціонерного товариства – процес зміни типу з публічного на приватний або навпаки. В України акціонерні товариства поділяються на
Read more.
Статут ТОВ 2019
Статут ТОВ 2019 у новій редакції Товариство з обмеженою відповідальністю одна з найпоширеніших форм організації бізнесу в Україні. 06 лютого
Read more.
Стягнення дивідендів
Одним з основних прав акціонерів є право на отримання дивідендів. На жаль, все частіше акціонерів, особливо міноритарних, позбавляють такого права
Read more.