Звіт про корпоративне управління

Починаючи з 2019 року всі емітенти цінних паперів, в т.ч. акціонері товариства, зобов’язані включати до свого річного звіту – звіт керівництва, який включає звіт про корпоративне управління.

Нові вимоги до річного звіту емітента пов’язані з імплементацією директив Європейського союзу та було запроваджено Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів”  №2210 від 16.11.2017р.

Що треба зазначати у звіті про корпоративне управління?

 1. Посилання на: – власний кодекс корпоративного управління; – кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; – всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги.
 2. Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників).
 3. Інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента.
 4. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.
 5. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.
 6. Інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.
 7. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.
 8. Повноваження посадових осіб емітента.

Строк розкриття звіту про корпоративне управління відповідає строку для розкриття річного звіту емітента – до 30 квітня року за звітним.

Аудитор (аудиторська фірма) має перевірити та висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління. До речі – співпрацюємо з перевіреною аудиторською фірмою.

Чому варто замовити підготовку звіту про корпоративне управління у нас?

 1. 8 років надаємо якісні послуги з підготовки річних звітів емітентів.
 2. Ми вже зробили звіти про корпоративне управління для наших клієнтів, які пройшли перевірку у аудитора.
 3. По жодному з наших звітів не було зауважень Комісії.
 4. Наша корпоративна спеціалізація

Хочете замовити звіт по корпоративне управління  – звертайтесь за формою зворотнього зв’язку або у чаті он-лайн консультації – Консультація


[contact-form-7 id=”67″ title=”Contactua”]