КІФ

Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ)

КІФ – це один з видів інститутів спільного  інвестування (ІСІ) – установ, які можуть акумулювати кошти інвесторів та вкладати їх у різні активи, внаслідок чого фонд отримує дохід, який розподіляється серед його учасників .

Інвестиційні фонди існують в України вже більше 20 років, і протягом майже усього цього часу вони розглядалися виключно з точки зору їх привабливості для потенційних інвесторів.

Венчурний КІФ дуже цікавий інструмент для бізнесу адже від дозволяє структурувати власність, фінансувати діяльність, оптимізувати податкове навантаження та залучати інвесторів.

До активів КІФ входять:
 • грошові кошти (в т.ч. валюта)
 • нерухомість
 • торгові марки
 • банківські метали
 • корпоративні права та цінні папери
 • боргові зобов’язання

Останнім часов все більше бізнесів в Україні почали розуміти переваги, які надає КІФ у структурі групи компаній.

Переваги КІФ:
 • акумулювання коштів
 • надання коштів у позику всередині корпоративної структури
 • ефективне податкове планування
 • залучення ІСІ до моделей фінансування
 • структурування та захист корпоративних прав та активів

Реєстрація КІФ`у відбувається за досить складною та тривалою процедурою, яка включає у себе не тільки реєстрацію в ЄДР, але й такі специфічні дії як реєстрація двох випусків акцій (першого – для розподілу серед засновників, другого – для продажу з метою залучення коштів спільного інвестування), реєстрацію регламенту фонду та внесення інформації про нього до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Загальний строк реєстрації КІФу складає приблизно 5-6 місяців.

Комплекс послуг із створення КІФу включає:

 • Рекомендації щодо оптимальної моделі застосування КІФу у структурі бізнесу
 • Надання консультацій на стадії планування КІФу, визначення його типу, виду, строку діяльності, визначення кола засновників КІФу, формування його статутного капіталу, тощо.
 • Супроводження всіх етапів заснування КІФу, визначених законодавством.
 • Забезпечення взаємодії засновників фонду та самого КІФу з НКЦПФР, НДУ, державними реєстраторами, учасниками КІФу тощо.
 • Проведення зборів – засновників та учасників КІФу (прийняття рішення про створення КІФ, про перший та другий випуск акцій, затвердження статуту КІФу та внесення до нього  змін).
 • Розробку проектів статуту , регламенту та проспекту емісії акцій КІФ.
 • Підготовку проектів документів, необхідних для подання в НКЦПФР для проведення реєстраційних дій  на усіх етапах заснування КІФ та супроводження процедури такої реєстрації.
 • Забезпечення взаємодії з НДУ, в т.ч. щодо кодифікацій випусків, відкриття рахунку емітента, депонування глобальних сертифікатів та інше.
 • Супроводження процедури приватного розміщення акцій серед засновників та укладення  договорів купівлі-продажу з учасниками  КІФ.
 • Супроводження державної реєстрації КІФу як юридичної особи та змін до його статуту у зв’язку зі зміною розміру статутного капіталу.

Запорукою успішного створення КІФ є чітке дотримання порядку проходження тих чи інших процедур у процесі його створення та якісне їх супроводження.


Замовляйте послугу  – +380(44)586-09-79 або в он-лайн чаті тут!

Бажаєте дізнатись більше про КІФ?
Консультація

Пов’язані практики
Корпоративне право