Посилення протягом 2017-2018 років вимог до банків та фінансових установ передбачає імплементацію законодавчих змін практично до всіх ключових сфер діяльності.

Основними напрямами змін є:

  1. необхідність внесення змін до внутрішніх документів банку з урахуванням вимог регулятора;
  2. формування складу Наглядової ради відповідно до вимог нового корпоративного та банківського законодавства.
  3. необхідність підготовки Звіту керівництва банку як складової частини річного звіту емітенту.

Серед юристів нашої компанії є фахівці, які раніше працювали у регуляторі, тому пропонуємо вам найкращі практики для банків у 2019 році!

Спеціально для банків та фінансових установ пропонуємо наступні спеціалізовані послуги:

  • аналіз внутрішніх документів банку щодо відповідності діючому законодавству, надання рекомендацій щодо імплементації нових нормативних вимог НБУ та НКЦПФР;
  • розробка та впровадження внутрішніх документів банку. Розроблені документи враховують бізнес-модель банку та всі чинні вимоги регулятора;
  • надання «дорожньої мапи» впровадження документів;
  • професійний аналіз відповідності складу Наглядової ради вимогам законодавства, в т.ч щодо незалежності членів;
  • проведення аудиту (due diligence) щодо корпоративного управління в банку, в тому числі проведення оцінки корпоративного управління за методологією SREP.

Інші практики

Корпоративне право

Вирішення спорів

Юридичний супровід 

Цінні папери

Залишились запитання?

Консультація