Належний спосіб повідомлення про скликання зборів (судова практика)

Більшість корпоративних спорів щодо визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів за позовами міноритарних акціонерів пов’язані з порушенням порядку повідомлення про скликання таких зборів.

Законодавство про акціонерні товариства не встановлює конкретного способу повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів.

Є загальні положення ст.2 ЗУ «Про акціонері товариства» , які визначають, що повідомлення акціонерам – повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається наглядовою радою товариства.

А повідомлення акціонерам через депозитарну систему України – повідомлення, надання якого акціонерам товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Додатково ще раз, ст. 35 ЗУ «Про акціонері товариства» передбачено, що спосіб повідомлення про скликання зборів визначає наглядова рада.

Отже, законодавство визначає різновиди способів повідомлення не встановлюючи єдиного варіанту. Акціонери можуть бути повідомленні  або в письмовій формі поштою або через депозитарну систему України.

Щодо письмової форми поштою, розрізняють такі основні способи надсилання:

  • Простий лист– поштове відправлення, яке приймається для пересилання без видачі розрахункового документа та доставляється/вручається без розписки.
  • Рекомендований лист – реєстроване поштове відправлення, яке приймається для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення.
  • Цінний лист з описом вкладення – реєстроване відправлення з вкладенням паперів, документів або інших предметів (до 30 кг), оцінка вартості яких визначається відправником.

Доволі цікавим шляхом розвивається судова практика з корпоративних спорів щодо належного повідомлення акціонерів про скликання зборі.

Як на мене, вперше, Постановою ВГСУ  у справі №908/1323/16 від 25.07.2017р. було запроваджено презумпцію того, що обов’язок доказування належного повідомлення учасника (акціонера) товариства про дату, час та місце проведення загальних зборів та їх порядок денний покладається законодавством саме на товариство. І, по суті, акціонеру непотрібно доводити, що товариство не повідомило його про скликання зборів. Це товариству необхідно доводити, що воно повідомило такого акціонера про скликання зборів…

Більшість акціонерних товариств, особливо за великої кількості акціонерів, визначали способом повідомлення акціонерів – простим листом. Це був найдешевший спосіб повідомлення акціонерів. Раніше це зазначалось у статуті акціонерного товариства, наразі це зазначають у рішення наглядової ради про скликання Зборів.

На підтвердження факту відправки повідомлення акціонерам, Товариство отримували список згрупованих простих поштових повідомлень….

але….. такого документу не  передбачено інструкціями Укрпошти та Правилами надання послуг поштового зв’язку.

Саме це і стає підставою для суду приймати рішення про недопустимість списку згрупованих простих поштових відправлень, як доказу, що підтверджує факт направлення повідомлення акціонеру.

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду пішов ще далі.

Окрім того, що Постановою КГС у складі Верховного суду від 03.04.2018р. у справі №908/1323/16 (така сама позиція у Постанові КГС ВС по справі № 920/1101/17 від 16 жовтня 2018 року) зазначено, що обов’язок доказування належного повідомлення учасника товариства про дату, час та місце проведення загальних зборів та їх порядок денний покладається законодавством саме на товариство, так ще зазначено що публікація у засобах масової інформації (можете читати і розміщення повідомлення у загальнодоступній базі даних Комісії) повідомлення про скликання загальних зборів є додатковим заходом і саме по собі не свідчить про те, що зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів акціонер був повідомлений про скликання загальних зборів при відсутності персонального письмового повідомлення.

А у Постанові КГС ВС від 23 березня 2018 року у справі №904/6983/17 (аналогічна позиція у справах №№ 910/4476/18, 9048/6965/17, 906/592/17, 910/4476/18) зазначено, що обраний особою, що скликає загальні збори учасників товариства, спосіб повідомлення про їх проведення повинен забезпечити реальне персональне повідомлення учасника і не бути лише формальним направленням такого повідомлення.

Крім того, виходячи зі змісту положень п. 61 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України N 270 від 05.03.2009, та Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, належним доказом відправлення позивачеві повідомлення про проведення загальних зборів учасників товариства є опис вкладення у поштовий конверт, в якому зазначено, що вкладено повідомлення про проведення загальних зборів учасників товариства, та документ, що підтверджує надання поштових послуг (касовий чек, розрахункова квитанція тощо).

Отже, підсумовуючи наявну судову практику можна виділити що, не дивлячись на законодавче врегулювання цього питання через компетенцію наглядової ради, – єдиним гарантовано належним способом повідомлення акціонера про скликання зборів є цінний лист з описом вкладення. Хоча…

… нещодавно, в одній справі, в якій я захищаю інтереси акціонера, про визнання недійсним рішень зборів акціонерів (Рішення у справі №912/653/19 від 10 липня 2019 року), я “ширше” обґрунтував порушення права мого клієнта на участь в управлінні товариством через неналежне повідомлення про скликання Зборів. Так сталось, що відомості переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання Зборів, містили помилку у адресі акціонера. Поки що це рішення лише першої інстанції, але є шанс втримати цю правову позицію, а саме:

«з матеріалів справи вбачається, що поштовий конверт відправлений на ім”я ОСОБА_3 був повернутий відправнику 22.11.2018 з відміткою пошти “не проживає”, що не стало для ТОВ “БУД-СПРЕД” сигналом та підставою для можливої перевірки місця реєстрації та проживання акціонера, оскільки дійсною адресою позивача за офіційним витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (т. 1, а.с. 144) є АДРЕСА_5 , що свідчить про формальний підхід депозитарної установи при виконанні договору від 23.10.2018 про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.»

Замість висновків – як повідомляти про скликання зборів справа кожного окремого товариства, але такий спосіб не має бути просто формальним виконанням вимог, а має забезпечувати реальне повідомлення акціонера (учасника)!

Про повідомлення через депозитарну систему України поговоримо іншим разом.

Якщо вам цікавий огляд судової практики з корпоративних спорів – пишіть про це у коментарях.


Хвилюєтесь за безпеку ваших Зборів – Загальні збори 

Leave a Reply