Можливість стати власником 100% акцій товариства. 
Процедуру squeeze-out було запроваджено українським корпоративним законодавством з середини 2017 року.

Для отримання права на squeeze-out необхідно мати або досягти пакет в розмірі 95% статутного капіталу акціонерного товариства та більше.

Можливості досягнення домінуючого контрольного пакету акцій:

 • Скупка акцій
 • Допемісія
 • Спільні дії
 • Злиття

Строк реалізації права на squeeze-out не перевищує 90 днів!

Основні переваги реалізації squeeze-out`у:

 • оптимізація структури власності компанії;
 • збільшення інвестиційної привабливості компанії;
 • спрощення системи корпоративного управління;
 • зменшення ризиків корпоративних конфліктів;
 • мінімізація ризиків green(black)-mail`у та рейдерства;
 • зменшення витрат на обслуговування корпоративної діяльності компанії;
 • спрощення порядку надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
 • можливість не проводити загальні збори акціонерів;
 • зменшення корпоративної звітності.

Найбільшу кількість запитань викликає визначення ціни обов’язкового продажу акцій. 

Наша концепція визначення такої ціни дозволяє збалансувати інтереси власника домінуючого контрольного пакету та міноритарних акціонерів.

Ми знаємо як мінімізувати ризики оскарження ціни обов’язкового продажу акцій!

Комплекс послуг з процедури squeeze-out  включає:

 • виконання всіх етапів процедури squeeze-out, визначених законодавством;
 • впровадження концепції визначення ціни обов’язкового продажу акцій;
 • забезпечення взаємодії Домінуючого акціонера та Емітента з НКЦПФР, депозитарними установами, банком ескроу-агентом, незалежним оцінювачем майна, тощо.

підготовку наступних документів:

 • договір про спільні дії щодо реалізації процедури squeeze-out (за необхідності)
 • повідомлення від домінуючого акціонера про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій або про намір скористатись правом на squeezeout;
 • особливу інформацію про отримання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій;
 • рішення Емітента щодо обрання незалежного оцінювача майна, затвердження умов договору з ним;
 • рішення Емітента щодо затвердження ціни придбання акцій у міноритарних акціонерів;
 • повідомлення від Емітента до домінуючого акціонера щодо визначення ціни придбання акцій у міноритарних акціонерів;
 • публічна безвідклична вимога домінуючого акціонера;
 • повідомлення від Емітента до НКЦПР про Публічну безвідкличну вимогу;
 • особливу інформацію про отримання Публічної безвідкличної вимоги;
 • повідомлення від Емітента до НДУ про Публічну безвідкличну вимогу, розпорядження щодо формування переліку акціонерів;
 • складання списку акціонерів для викупу, який Емітент надає банку ескроу-агенту;
 • повідомлення від домінуючого акціонера до Емітента про перерахування коштів на ескроу-рахунок ;
 • повідомлення від Емітента до НДУ про перерахування коштів на ескроу-рахунок;
 • розпорядження депозитарній установі від домінуючого акціонера про зарахування акцій міноритарних акціонерів.

забезпечення додаткових дій:

 • погодження та укладання договору відкриття ескроу-рахунку;
 • укладання додаткової угоди між Емітентом та НДУ щодо виконання комплексу процедур для squeeze-out;
 • розкриття корпоративної звітності Емітента, пов’язаної з процедурою squeeze-out;
 • забезпечення документообігу між учасниками процесу.

Ми не просто заповнюємо “шаблончики” документів – ми комплексно супроводжуємо процедуру на кожному етапі та позбавляємо клопоту!

Замовляйте послугу  – +380(44)586-09-79 або в он-лайн чаті тут!


Бажаєте дізнатись більше про squeeze-out?
Консультація

Пов’язані практики
Корпоративне право

Копії публічних безвідкличних вимог

Публічні безвідкличні вимоги