Значні правочини у ТОВ!

Як застосувати новий закон про ТОВ та кому це потрібно? – частина 2

   Надважливим питанням, яке турбує власників та особливо директорів ТОВ – значні правочини та правочини із заінтересованістю.

   Сьогодні продовжую розповідати новели закону про ТОВ. Як на мене, одна з найцікавіших та найактуальніших тем діяльності ТОВ після 17.06.2018р.

   Попереднє законодавство практично не регулювало питання значних правочинів, а тим паче правочинів із заінтересованістю. Єдине що було – вимога голосування кваліфікованою більшістю на зборах за правочини щодо 50% та більше активів товариства. Все інше – на власний розсуд. Доволі часто навіть наявність обмежень для директора у статуті не допомагали вберегти активи від його протиправних дій.

   Із запровадженням нового закону про ТОВ все має докорінно змінитись.

   Отже, новим законом про ТОВ визначено, що статутом ТОВ визначаються критерії значного правочину. Тобто, власники ТОВ можуть самостійно визначити за яких умов правочин є значним та потребує особливого порядку надання згоди на його вчинення.

   Важливо! Значним правочином може бути не лише правочин, вартість якого перевищує визначене статутом значення. Це можуть бути правочини на будь-яку суму якщо, наприклад, це кредитний правочин, чи застава, іпотека, гарантія і т.і. Тобто, статутом ТОВ можна визначити сутність правочину, яка визначатиме такі правочини як «значні» незалежно від вартості (навіть правочин на 10 грн). Найчастіше в нашій практиці ми визначаємо значними правочинами всі правочини, які не пов’язані з поточною діяльністю компанії. Наприклад – придбання/продаж нерухомого майна, купівля/продаж цінних паперів та корпоративних прав, позики, тощо. Також можуть бути вартісні обмеження при досягненні яких правочин вважається «значним» незалежно від його предмету. Звісно можна поєднувати обмеження щодо предмету правочину та вартості правочину.

Для кожного конкретного товариства критерії віднесення правочину до «значних» можуть бути індивідуальним.   

   Наступною новелою закону про ТОВ є визначення, що надання згоди на вчинення будь-яких правочинів вартість яких складає 50% і більше від вартості чистих активів товариства за попередній квартал – виключна компетенція загальних зборів учасників. Така редакція закону вже вчинила певний колапс у діяльності багатьох ТОВ. Справа в тому, що директор підписуючи такі правочини без рішення зборів ризикує понести відповідальність, починаючи з матеріальної та моральної, закінчуючи кримінальною за перевищення повноважень та зловживання службовим становищем. Тому багато директорів ТОВ вже відмовляються від підписання таких правочинів без рішення Зборів. До речі, чисті активи це активи мінус зобов’язання. Простіше кажучи – підсумок розділу «Власний капітал» у пасиві балансу товариства. Є товариства в яких власний капітал має від’ємне значення. В таких випадках будь-які правочини підлягають погодженню Зборами!

  Що з цим робити?

   Варіант 1 – надавати згоду на вчинення таких правочинів перед їх укладанням, так … кожного разу…

   Варіант 2 – погоджувати такі правочини після їх укладання, наприклад щомісячно, щоквартально чи щорічно. Але ризики для директора залишаться. Може бути ситуація, коли учасники не погодять укладені директором правочини. Тоді для директора можуть бути персональні негативні наслідки.

   Тут доречно також нагадати, що Господарським процесуальним кодексом передбачено право учасника товариства з часткою понад 10% подавати позов про відшкодування збитків посадовими особами за дії чи бездіяльність, в т.ч. звільненим… На сьогодні вже є судова практика за якою з попереднього директора стягнули понад 22 млн. грн. збитків!

   Попередні два варіанти були не дуже зручні та ризикові.

   Є третій варіант, який я пропоную застосувати за аналогією закону. Законом про ТОВ не передбачено, але і не заборонено, надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. Законом про акціонерні товариства такий механізм передбачений та доволі непогано виписаний. Вважаю за можливе застосування аналогії закону за наступних умов:

 • внесення до статуту ТОВ визначення «значних правочинів».
 • внесення до статуту ТОВ порядку надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. За такий статут бажано щоб проголосували всі 100% учасників.
 • до рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів необхідно включити інформацію про сутність правочинів на які надана попередня згода та граничну сукупну вартість таких правочинів. Строк дії такого рішення не має перевищувати 1 рік.
 • за рішення про надання попередньої згоди бажано щоб проголосувало 100% учасників ТОВ.

   Ці пункти не є обов’язковими, але вони суттєво зменшать ризик «успішного» оскарження правочинів. Застосування варіанту №3 – на власний страх і ризик. Без судової практики говорити однозначно неможливо, а її, звісно, поки що немає. З власної судового практики – запропонований механізм має забезпечити захист інтересів всіх стейкхолдерів та не порушувати інтереси будь-кого з учасників товариства.

Цікаве відступлення, в законі про ТОВ визначено поняття «значний правочин». Правочин, вартість якого складає 50% та більше вартості чистих активів НЕ є «значним правочином» в розумінні закону ;-).

   Також не забуваємо, що рішення про відчуження майна товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна товариства приймається кваліфікованою більшістю у ¾ голосів учасників. Цього прямо немає у законі про ТОВ, але залишилось у Цивільному кодексі.

   І на останок, рішення про надання згоди на вчинення будь-якого «значного правочину», який визначений статутом ТОВ, за загальним правилом приймається загальними зборами учасників, якщо інший орган не визначений статутом. Це може бути наглядова рада (якщо її утворено) або директор чи дирекція.

   Інформації про значні правочини вийшло забагато, тому про правочини із заінтересованістю напишу наступного разу…

   Будуть запитання – звертайтесь!

   Не читали 1 частину про корпоративні договори – Читати

   Далі буде…

   Приєднуйтесь до нас у facebook щоб бути в курсі всіх новин корпоративного управління!


Потрібен індивідуальний статут ТОВ 2018? – ТАК 

19 Replies to “Значні правочини у ТОВ”

 1. Значить, якщо у статуті не вказано критеріїв значних правочинів і відповідно порядку їх схвалення, то положення нового закону про такі правочини взагалі не застосовуються?

  1. Так, але правочини, вартість яких дорівнює або перевищує 50% вартості чистих активів за попередній квартал – погоджуються відповідно до закону.

 2. Ви написали про те, що “вартість яких дорівнює або перевищує 50% вартості чистих активів за попередній квартал – погоджуються відповідно до закону”. Закон набрав чинності 17.06.2018 р. Якщо договір укладений до 17.06.2018 р., то не вимагається наступного схвалення Загальними зборами такого правочину (закон зворотної сили не має) ?

  1. Так, закон зворотньої дії не має. Але якщо ви будете вносити зміни до такого договору в частині збільшення його вартості – необхідно погоджувати такі зміни належним чином.

 3. А чи потрібно схвалювати значні правочини, які були укладені до набрання чинності новим законом про ТОВ?

 4. Ви написали:
  “Цікаве відступлення, в законі про ТОВ визначено поняття «значний правочин». Правочин, вартість якого складає 50% та більше вартості чистих активів НЕ є «значним правочином» в розумінні закону”.

  На підставі чого Ви дійшли такого висновку?

  1. Доброго дня. Справа в тому, що ч.1 ст. 44 ЗУ “Про ТОВ та ТДВ” визначено, що таке “значний правочин”. У ч.2 цієї статті описано особливості надання згоди на вчинення правочинів, вартість яких перевищує 50% вартості чистих активів – та жодного слова про значний правочин. Як на мене – юридична формальність.

 5. Підкажіть, будь ласка, з якого моменту, на Вашу думку, треба отримувати згоду ЗЗ на вчинення правочинів, ціна яких перевищує 50% вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу: з 17.06.2018 чи 17.06.2019?

Напишіть відгук