Якщо у вашому підприємстві державна частка складає понад 25% статутного капіталу – у вас особлива наглядова рада та ви зобов’язані надати місце в її складі представнику від держави!

Влітку 2019 року Верховний суд у складі колегії Касаційного господарського суду прийняв Постанову у справі №909/637/18 (25 червня 2019 року).

У зазначеній Постанові сформульовано правову позицію, що якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу господарської організації, до складу наглядової ради та ревізійної комісії обов’язково включається представник Фонду державного майна України або уповноваженого органу управління.

Особливістю цього рішення є те, що КГС ВС погодився з позицією апеляційної інстанції щодо імперативності норм Закону України «Про управління об’єктами державної власності» по відношенню до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

Обставини справи.

Є таке підприємство – ПАТ “Нафтохімік Прикарпаття”. Держава є власником понад 25 % статутного капіталу.

Товариство повідомило акціонерів про скликання Зборів шляхом направлення 16.03.2018р. повідомлення та проект порядку денного.

Фонду державного майна України  листом №10-17-6621 від 03.04.2018р.  направив товариству пропозицію щодо кандидата для обрання до складу наглядової ради. Єдине, що невідомо – якого числа фактично лист було направлено, є лише дата реєстрації вихідної кореспонденції.

17.04.2018р. відбулись загальні збори акціонерів, наглядова рада була обрана у новому складі.

Лист від ФДМУ щодо кандидатури для обрання до наглядової ради – надійшов вже після дати проведення зборів. Тому в день проведення Зборів обирали наглядову раду з кандидатів без врахування пропозиції ФДМУ.

Позов задоволено, визнано недійсним рішення Зборів від 17.04.2018р. щодо обрання наглядової ради.

Що не так з цим рішенням?

Верховний Суд констатує, що не отримання ПАТ “Нафтохімік Прикарпаття” в строк передбачений ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” пропозицій  Фонду державного майна України щодо кандидата до складу наглядової ради від Фонду державного  майна України не звільняє відповідача від обов`язку виконувати імперативні приписи п. 12 ст. 11 Закону “Про управління об`єктами державної власності” у ПАТ.

Я не знаю точних обставин цієї справи.

Фактично, Верховний суд визначив, що саме товариство зобов’язане забезпечити представника держави місцем у наглядової раді. Якщо читати правову позицію буквально – відсутнє жодне посилання на обов’язок ФДМУ своєчасно подавати кандидатури для обрання до наглядової ради.

Можливо емітент фізично не забирав кореспонденцію або якось іншим чином ухилявся від отримання пропозиції ФДМУ. Але, якщо ФДМУ несвоєчасно подав кандидатури для обрання до складу наглядової ради товариства – то яким чином було порушено його права? Що протиправного зробило товариство?

Ризик застосування зазначеної правової позиції полягає у можливості ФДМУ зловживати та маніпулювати своєю владою над складом наглядової ради.

Тобто, не подання Фондом державного майна України пропозицій щодо кандидатів до складу органів товариства та не внесення такого кандидата Фонду до бюлетеня для кумулятивного голосування та проекту порядку денного загальних зборів унеможливлює прийняття рішення загальними зборами з даного питання.

Можливі способи зловживань:

  • не подання кандидатур для обрання в наглядову раду
  • не участь у голосуванні на Зборах
  • не голосування за свого ж кандидата для обрання до Наглядової ради.

Обрання неповного складу наглядової ради (при кумулятивному голосуванні) прямо заборонено законом.

Тому, фактично, від ФДМУ, який не є власником контрольного пакету, одноосібно залежить діяльність надважливого органу товариства – наглядової ради.

Може, враховуючи імперативні норми ЗУ «Про управління об’єктами державної власності», зробити можливість частковопропорціної системи формування складу наглядової ради. Якщо є державна частка понад 25% – один член наглядової ради призначається рішенням ФДМУ (без рішення Зборів), а інші члени – за рішенням Зборів?

Leave a Reply