Стаття керівника Saad Legal – Шаді Саада для видання “ЮРИСТ&ЗАКОН”.

Необхідність запровадження наглядової ради в товариствах з обмеженою (додатковою) відповідальністю назріло вже давно. Ще декілька років тому до мене надходило замовлення на розробку статуту ТОВ, до якого необхідно було включити наглядову раду. Така необхідність була обумовлена започаткуванням бізнесу двома партнерами, які хотіли мати додатковий орган управління товариством. Такій наглядові раді планувалось делегувати стратегічне планування та розвиток товариства.

Нажаль, попереднє законодавство не регулювало питання діяльності наглядової ради в ТОВ. Нормами ЗУ «Про господарські товариства» було скромно перебачено створення інших органів, повноваження яких визначались у статуті. Але практика показувала, що створення таких органів малоефективне і навіть суперечливе. Були випадки коли державний реєстратор відмовлявся реєструвати нову редакцію статуту ТОВ до якої було включено розділ про створення та функціонування наглядової ради.

Ще декілька років тому одна з найбільших кур’єрських служб Украйни, яка існує у формі ТОВ, запровадила в себе наглядову раду. При попередньому законодавстві вона мала більш консультативний характер, але особи, що були обрані до неї, мали високі професійні знання, стратегічне мислення та великий досвід створення та розвитку бізнесу. Однією з причин стрімкого розвитку тієї компанії є створення такої наглядової ради. Тому запровадження можливості створення наглядової ради у ТОВ є дуже запитуваним та актуальним.

Діяльність наглядової ради тісно пов’язана з розвитком товариства. Багато акціонерних товариств вже давно реалізували зміну системи корпоративного управління, віддаючи перевагу «реальній» наглядовій раді. З прийняттям ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» (Закон), така можливість з’явиться і у товариствах з обмеженою (додатковою) відповідальністю.

Загалом, Закон запроваджує суттєві зміни до порядку корпоративного управління ТОВ та ТДВ. Статтею 38 Закону передбачено, що статутом товариства може бути передбачено утворення наглядової ради. Цією ж статтею визначається, що наглядова рада є органом контролю та регулювання виконавчого органу. Законодавство щодо акціонерних товариства визначає, що наглядова рада є органом управління товариства, відповідно вона не має бути формальним утворенням, а має забезпечувати розвиток товариства. Отже, система корпоративного управління ТОВ\ТДВ може бути перебудована із використанням найкращих практик акціонерного товариства.

Крім того, Законом передбачено, що до складу наглядової ради ТОВ\ТДВ можуть входити незалежні члени. На відміну від ЗУ «Про акціонерні товариства», Законом не деталізовано вимоги до таких незалежних членів, тому такі вимоги мають бути визначені статутом. Скоріше всього порядок формування та функціонування наглядової ради ТОВ\ТДВ буде здійснюватися подібно до порядку, встановленого ЗУ «Про акціонері товариства» із особливостями. Це не буде застосування аналогії закону, але основна концепція може бути запозичена саме в акціонерних товариства.

Так само як і в ЗУ «Про акціонерні товариства», Законом встановлюється необхідність укладання договорів з членами наглядової ради ТОВ\ТДВ, визначення платності чи безоплатності їх діяльності та визначення розміру їх винагороди. Договір з членом наглядової ради може бути цивільно-правовим або трудовим контрактом. Всі ці аспекти мають бути передбачені статутом ТОВ\ТДВ та затверджені рішенням загальних зборів учасників.

На відміну від акціонерних товариств, Закон не визначає вимоги на наглядової ради ТОВ\ТДВ, в тому числі її кількісного складу, строку її повноважень, межу компетенції. Але дає можливість наділити таку наглядову раду будь-якими повноваженням, окрім виключної компетенції Зборів. Також, на відміну від попереднього законодавства, що регулювало діяльність ТОВ\ТДВ, Закон дозволяє віднести до компетенції наглядової ради припинення повноважень та обрання виконавчого органу. Це дозволить оперативніше змінювати виконавчий орган за необхідності. Крім того, до компетенції наглядової ради ТОВ\ТДВ може бути віднесено встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу, що дозволить ще ретельніше контролювати їх діяльність та забезпечить можливість оперативного реагування на успіхи та провали діяльності виконавчого органу.

Так само як і в ЗУ «Про акціонерні товариства» обрання та припинення повноважень наглядової ради, визначення порядку їх обрання та особливості функціонування, віднесено до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Наглядова рада будь-якого товариства має виконувати функції органу, який представляє інтереси власників та контролювати діяльність виконавчого органу.

Загалом, Закон запроваджує багато вимог, які раніше стосувались виключно акціонерних товариств, але, на відміну від ЗУ «Про акціонерні товариства», дозволяє їх застосовувати за бажанням власників бізнесу чи з виключеннями. Часткова уніфікація вимог до ТОВ\ТДВ з акціонерними товариствами дозволить власникам бізнесу обирати організаційно-правову форму існування за об’єктивним критеріями, а не за законодавчими обмеженнями.


На мою думку, враховуючи нове законодавство, яке набуде чинності протягом 1-1,5 року, різниця між приватним акціонерним товариством та товариством з обмежено (додатковою) відповідальністю буде полягати у наявності\відсутності випуску акцій. Бізнес зможе зважено приймати рішення про організаційно-правову форму існування товариства, виходячи з його особливостей, а не з обмежень та можливостей. Запровадження сучасних тенденцій корпоративного управління в ТОВ\ТДВ, особливо в частині запровадження наглядової ради, позитивно вплине на розвиток бізнесу в цілому.

Опубліковано у виданні “ЮРИСТ&ЗАКОН”, №12, 05 квітня 2018
© ТОВ “Інформаційно-аналітичний центр “ЛІГА”, 2018
© ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”, 2018

2 Replies to “Наглядова рада ТОВ”

  1. якщо я у статуті передбачу Наглядову раду, але на мрмент його реєстрації її фактично не буде створено, чи обов’язково у заяві про реєстрацію відмічати крім змін до установчих документів ще і зміни до органів управління?

    1. Вважаємо, що зазначати треба незалежно від факту обрання. Якщо статутом орган передбачений – його можна зазначати у ЄДР

Leave a Reply