Товариство з обмеженою відповідальністю “ДОМ ЮРИСТА”, код за ЄДРПОУ 36373519, яке розташоване за адресою: Україна, місто Харків, вулиця Полтавський шлях, будинок 9 (далі – “ДОМ ЮРИСТА” або “Компанія”) в особі директора Селіванова Максима Володимировича, який діє на підставі статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі “Ви” або “Користувач”), укласти цей договір про надання послуг (надалі «Договір», або “Умови”) на підставі наступних положень.

Повним і беззастережним акцептом (прийняттям) Договору є здійснення Вами будь-якої або всіх дій, зазначених в розділі 2 цих Умов. З моменту прийняття (акцептування) Вами цих Умов, даний Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку.

1. Загальні застереження

1.1. Використання продуктів (документів, інформації), сервісів тощо, що належать ДОМ ЮРИСТА (далі по тексту спільно іменуються “Послуги”, за винятком послуг, що надаються компанією ДОМ ЮРИСТА в рамках окремої письмової угоди), регулюється Умовами цієї угоди між Вами і Компанією.

1.2. Якщо з ДОМ ЮРИСТА не укладено іншої угоди (зокрема, угоди на використання окремого сервісу), то Ваша угода з Компанією завжди буде включати в себе щонайменше ті умови використання, які викладені в цьому документі.

1.3. ДОМ ЮРИСТА є технологічною компанією і не здійснює юридичну діяльність відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

2. Прийняття Умов

2.1. Щоб отримати можливість користування Послугами, необхідно прийняти ці Умови. Забороняється користуватися Послугами, не прийнявши Умов.

2.2. Прийняти Умови можна наступними способами:

(А) натисканням кнопки “Прийняти Умови”, якщо вона була додана компанією ДОМ ЮРИСТА в інтерфейс користувача тієї чи іншої Послуги; або

(Б) фактичним використанням Послуг; або

(В) здійснення Користувачем платежу за Послуги.

У визначених випадках Ви погоджуєтеся з тим, що ДОМ ЮРИСТА буде розглядати Ваші дії як прийняття Умов.

3. Надання Послуг компанією ДОМ ЮРИСТА

3.1. Компанія ДОМ ЮРИСТА постійно вводить нововведення з метою забезпечення максимальної зручності для своїх Користувачів. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що структура, обсяг та характер Послуг, що надаються компанією ДОМ ЮРИСТА, можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення.

3.2. У цьому зв’язку Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що компанія ДОМ ЮРИСТА має право припинити (остаточно або тимчасово) надання Послуг (або будь-яких функцій у рамках Послуг) Вам зокрема, або користувачам взагалі на власний розсуд без попереднього повідомлення. Ви можете відмовитися від користування Послугами в будь-який час. У разі припинення користування Послугами немає необхідності повідомляти про це ДОМ ЮРИСТА.

3.3. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що якщо ДОМ ЮРИСТА заблокує доступ до Вашого аккаунту (особистого кабінету), то Ви, можливо, не зможете користуватися Послугами і здійснювати доступ до даних аккаунта, а також до файлів та інформації, що зберігається в обліковому записі.

4. Користування Послугами

4.1. Ви погоджуєтесь користуватися Послугами виключно в рамках (а) цих Умов та (б) діючого законодавства України, а також загальноприйнятих норм і правил.

4.2. Ви погоджуєтеся з тим, що не будете брати участь у діяльності, що заважає роботі або порушує функціонування сайту www.domjurista.ua, просування Послуг або пов’язаних з ними мереж чи сервісів.

4.3. Ви зобов’язуєтеся не продавати, не обмінювати і не перепродавати Послуги в будь-яких цілях, якщо право на це не було надано Вам компанією ДОМ ЮРИСТА в окремій угоді.

4.4. Ви приймаєте на себе повну відповідальність (а ДОМ ЮРИСТА не несе відповідальність ні перед Вами, ні перед третіми особами) за будь-які порушення Ваших зобов’язань перед третіми особами, а також за всі наслідки цих порушень (включаючи збиток, понесений ДОМ ЮРИСТА) внаслідок використання Послуг.

5. Конфіденційність і захист особистої інформації

5.1. Інформація про застосовані ДОМ ЮРИСТА способи захисту даних міститься в політиці конфіденційності Компанії на сторінці: http://domjurista.ua/?a=privacy-policy-ua. Тут викладені принципи, що застосовуються ДОМ ЮРИСТА для обробки особистої інформації та забезпечення конфіденційності користувачів при наданні/отриманні Послуг.

5.2. Ви дозволяєте використовувати свої дані у відповідності з політикою конфіденційності ДОМ ЮРИСТА.

6. Зміст інформації, що використовується при наданні Послуг

6.1. ДОМ ЮРИСТА прагне розміщувати на сайті актуальну та корисну інформацію. Проте, інформація на сайті http://www.domjurista.ua (або сервісах Компанії) представлена без гарантій будь-якого роду, в тому числі без гарантій її придатності до застосування в конкретній ситуації Користувача. Хоча надана інформація вважається точною, вона може містити помилки та неточності. ДОМ ЮРИСТА не несе відповідальності перед будь-ким за збитки, пов’язані з використанням Послуг. 

6.2. Ви повинні розуміти, що рекламні оголошення, що розміщуються в Послугах (зокрема, а не виключно на сайті http://www.domjurista.ua), а також спонсорська інформація, що входить до Послуги, може бути захищена правами інтелектуальної власності, які належать спонсорам або рекламодавцям, які надають цю інформацію Компанії.

7. Права інтелектуальної власності

7.1. Сайт http://www.domjurista.ua є об’єктом авторського права і в якості складного твору, а також “компіляції даних” (“бази даних”) охороняється на території України, відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права”. Всі авторські майнові права на Сайт (http://www.domjurista.ua) належать ДОМ ЮРИСТА. 

7.2. Позначення ” ДОМ ЮРИСТА ” є зареєстрованим знаком для товарів і послуг (торговою маркою), належить Компанії і не може використовуватися Вами без дозволу володільця.

7.3. Якщо не було іншої письмової домовленості з компанією ДОМ ЮРИСТА, ці Умови не дають ніякого права на використання будь-яких товарних знаків, логотипів, імен доменів та інших об’єктів, що використовуються компанією ДОМ ЮРИСТА.

7.4. Якщо компанією ДОМ ЮРИСТА в письмовій формі не дозволено інше, Ви погоджуєтесь в процесі користування Послугами не використовувати товарні знаки, комерційні найменування та логотипи будь-яких компаній або організацій таким чином, щоб ненавмисно або навмисно викликати помилкове уявлення про власника або уповноваженого користувача таких товарних знаків, найменувань або логотипів.

8. Припинення правовідносин з Компанією

8.1. Ці Умови будуть діяти до тих пір, поки не будуть розірвані Вами або Компанією, як описано нижче.

8.2. Компанія ДОМ ЮРИСТА може в будь-який час анулювати укладену з Вами цю юридичну угоду, якщо:

(А) Ви порушили будь-яке положення Умов (або вчинили дії, які явно свідчать про Ваше небажання чи нездатність дотримуватися цих Умов), або

(Б) компанія ДОМ ЮРИСТА зобов’язана зробити це за вимогами законодавства (наприклад, якщо надання Вам Послуг є незаконним або перестає бути законним), або

(Д) надання Вам Послуг стає нерентабельним з точки зору компанії ДОМ ЮРИСТА.

8.3. припинення дії цих Умов не матиме впливу на будь-які юридичні права, зобов’язання і відповідальність, які діяли для Вас і для компанії ДОМ ЮРИСТА (або були отримані протягом строку дії Умов) і для яких в даних Умовах передбачений необмежений термін дії.

9. Обмеження дій гарантій

9.1. Ви чітко усвідомлюєте і беззастережно погоджується з тим, що Ви використовуєте Послуги на власний ризик і що Послуги надаються Вам «як є» і «як доступно».

9.2. Зокрема, компанія ДОМ ЮРИСТА не заявляє і не гарантує Вам, що:

(А) Послуги відповідатимуть Вашим умовам (потребам)

(Б) Послуги надаватимуться беззупинно, вчасно, безпечно і без помилок,

(В) Будь-яка інформація, отримана Вами в результаті використання Послуг, буде точною і надійною,

9.3. Завантаження будь-яких матеріалів та їх отримання іншим способом за допомогою служб або сайту ДОМА ЮРИСТА виконується на Ваш власний розсуд та на власний ризик, вся відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну Вашій обчислювальній системі, лінії комунікації або іншому обладнанню, майну, тощо, а також за втрату даних або їх зміну внаслідок завантаження таких матеріалів, проникнення комп’ютерних вірусів покладається на Вас.

9.4. Поради або інформація в усній або письмовій формі, отримані Вами за допомогою Послуг Компанії, не надають жодних гарантій, не виражених явно в даних Умовах.

9.5. Компанія ДОМ ЮРИСТА відкрито відмовляється від явних і неявних гарантій і умов, включаючи, крім іншого, неявні гарантії і умови, придатності Послуг для Ваших цілей. Використання Послуг не виключає необхідності звернутися до професійних адвокатів для отримання Вами правничої допомоги.

10. Обмеження відповідальності

10.1. Відповідно до загальних положень, описаних вище в пункті 9.1, Ви чітко усвідомлюєте і беззастережно погоджуєтеся з тим, що компанія ДОМ ЮРИСТА, не несе перед Вами відповідальності за:

(А) Будь-які прямі, непрямі, випадкові збитки, понесені Вами, незалежно від способу та обставин заподіяного збитку. До таких збитків відносяться, зокрема, упущена вигода (як пряма, так і непряма), шкода престижу та діловій репутації, втрати даних, витрати на придбання замінюваних товарів або послуг та інші види нематеріального збитку;

(Б) Будь-які завдані Вам збитки, у тому числі збитки в результаті:

(I) Вашого сподівання на повноту, точність або достовірність будь-якої інформації або ж в результаті співпраці або угоди між Вами і будь-якою особою;

(II) Будь-яких змін, внесених компанією ДОМ ЮРИСТА у Послуги, а також можливість тимчасового або постійного припинення Послуг (або будь-яких функцій, що надаються в рамках даних Послуг);

(III) Видалення, пошкодження або незбереження будь-якого вмісту та інших даних, оброблюваних або переданих в процесі використання Послуг;

(IV) Ненадання Вами точної інформації про аккаунт у компанію ДОМ ЮРИСТА;

(V) Порушення конфіденційності Вашого пароля та інших даних аккаунта з Вашої вини;

(VI) Зміст порад або правової допомоги наданої Вам адвокатом, послугами якого Ви скористалися за допомогою сервісу «Знайти адвоката».

10.2. Обмеження відповідальності компанії ДОМ ЮРИСТА перед Вами, описані вище в пункті 10.1, діють незалежно від того, чи відомо компанії ДОМ ЮРИСТА про можливість таких збитків.

11. Рекламні оголошення

11.1. Фінансування деяких Послуг ведеться із залученням коштів, отриманих від розміщення рекламних оголошень та маркетингових матеріалів, тому в процесі використання таких послуг можуть відображатися рекламні матеріали. Ці оголошення можуть бути релевантні відомостям, що зберігаються в Послугах, запитам, виконаним за допомогою даних Послуг, та іншої інформації.

11.2. Спосіб, режим та обсяг публікації рекламних оголошень, розміщених компанією ДОМ ЮРИСТА в Послугах, може бути змінений без відповідного повідомлення.

11.3. Зважаючи на те, що ДОМ ЮРИСТА надає Вам доступ і можливість користуватися Послугами, Ви погоджуєтесь з тим, що ДОМ ЮРИСТА має право розміщувати рекламні оголошення в Послугах.

11.4. ДОМ ЮРИСТА має право без будь-яких пояснень обмежити чи заборонити рекламні оголошення на сайті або гіперпосилання на ресурси, які, на думку ДОМ ЮРИСТА, містять відомості, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності та моралі; пропогондують війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу та територіальної цілісності України, зокрема, містять антидержавні, расистські лозунги, емблеми та найменування екстремістських організацій; спрямовані на порушення конституційних прав і свобод людини; містять нецензурні слова і вирази; є порнографією або містить інформацію порнографічного характеру; пропогондує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички. 

12. Інший зміст

12.1. Послуги можуть включати в себе гіперпосилання на інші веб-сайти, зміст або ресурси. Компанія ДОМ ЮРИСТА може не мати можливості контролювати сайти або ресурси, надані іншими компаніями або особами.

12.2. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що ДОМ ЮРИСТА не несе відповідальності за доступність зовнішніх сайтів і ресурсів, а також не бере на себе будь-яку відповідальність щодо змісту, реклами, продуктів або інших матеріалів, розміщених на цих сайтах і ресурсах або доступних з їх допомогою.

12.3. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що ДОМ ЮРИСТА не несе відповідальності за збитки і втрати, понесені Вами в результаті здійснення доступу до цих зовнішніх сайтів і ресурсів або виникли в результаті Вашої оцінки точності, повноти або достовірності рекламної інформації, продуктів та інших матеріалів, розміщених на цих сайтах і ресурсах або доступних з їх допомогою.

13. Зміна Умов

13.1. Час від часу компанія ДОМ ЮРИСТА може вносити зміни до Умов. При внесенні змін ДОМ ЮРИСТА створює нову версію Умов і розміщує їх на сторінці http://www.domjurista.ua/rules/.

13.2. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що використання Послуг після зміни Умов розглядається компанією ДОМ ЮРИСТА як прийняття цих Умов.

14. Загальні правові умови

14.1. У деяких випадках спільно з Послугами Ви можете (як в результаті їх використання, так і у зв’язку з ними) користуватися деякими послугами інших осіб (зокрема, а не виключно, адвокатів) або компаній (зокрема, а не виключно, адвокатських об’єднань та бюро), а також купувати у них товари чи послуги. На використання таких послуг або товарів можуть поширюватися умови окремої угоди між Вами та відповідною фізичною або юридичною особою. У таких випадках Умови не впливають на правові відносини між Вами та іншими фізичними або юридичними особами.

14.2. Умови складають повну юридичну угоду між Вами і компанією ДОМ ЮРИСТА, регулюють отримання Вами Послуг (за винятком послуг, які ДОМ ЮРИСТА надає на підставі окремої угоди, якщо такі є) і повністю замінюють собою всі попередні угоди між Вами і компанією ДОМ ЮРИСТА щодо Послуг.

14.3. Ви погоджуєтеся з тим, що компанія ДОМ ЮРИСТА може відправляти Вам повідомлення, в тому числі інформацію про зміну цих Умов, за допомогою електронної пошти або оповіщень в рамках Послуг.

14.4. Ви погоджуєтеся з тим, що відсутність будь-яких дій або судових позовів з боку ДОМ ЮРИСТА, спрямованих на застосування будь-яких правових норм, встановлених Умовами чи нормами чинного законодавства України, не означає відмову компанії ДОМ ЮРИСТА від своїх прав і не перешкоджає компанії ДОМ ЮРИСТА використовувати ці правові норми і засоби.

14.5. Якщо який-небудь судовий орган, уповноважений розглядати це питання, визнає недійсність будь-якого положення цих Умов, то відповідне положення буде виключене з Умов із збереженням дії всіх інших його положень. Решта положень Умов будуть дійсні, і їх дотримання може забезпечуватися в судовому порядку.

14.6. Умови, а також взаємини між Вами і компанією ДОМ ЮРИСТА в рамках цих Умов регулюються законодавством України.

14.7. У разі Вашої незгоди з будь-яким з пунктів цих Умов, Ви зобов’язані негайно припинити повне використання сайту www.domjurista.ua.

15. Додаткові умови для юридичних осіб

15.1. Якщо Ви є юридичною особою, то приватна особа, яка прийняла Умови від імені Вашої організації (щоб уникнути непорозумінь термін “Ви” стосовно до юридичних осіб в даних Умовах означає організацію), заявляє та гарантує, що вона уповноважена діяти від Вашого імені, що Ви підтверджуєте наявність всіх необхідних дозволів на ведення діяльності в Україні, і Ваші співробітники, службовці, представники та інші агенти, які користуються Послугою, уповноважені використовувати Послуги ДОМ ЮРИСТА і володіють законними правами застосовувати до Вас ці Умови.

Контактна інформація: office@domjurista.ua

ДОМ ЮРИСТА, Харків, Україна, 29 січня 2019 р.