Зміна типу акціонерного товариства – процес зміни типу з публічного на приватний або навпаки.

В України акціонерні товариства поділяються на два типи – приватні та публічні.

Ми надаємо унікальний комплекс послуг зміни типу акціонерного товариства БЕЗ необхідності обов’язкового викупу акцій у міноритарних акціонерів

Більшість публічних акціонерних товариств фактично не є публічними у розумінні міжнародної практики. На жаль, законодавчі обмеження змусили більшість по-суті приватних товариств визначити свій тип як публічний.

У 2017 році змінилось законодавство, яке надало можливість публічним акціонерним товариствам змінити свій тип на приватний.

Основним рушієм необхідності змінити типу товариства є суттєво вищі вимоги до публічних акціонерних товариств в порівнянні з приватним. Але зміна типу акціонерного товариства пов’язана з необхідністю вносити зміни до статуту та внутрішніх документів. Крім того, більшість переваг приватного типу товариства визначаються його статутом. Отже без проведення загальних зборів акціонерів змінити тип товариства неможливо.

Рішення про зміну типу товариства та затвердження нової редакції статут приймається не менше ніж 3/4 голосів акціонерів на Зборах

Хоча законодавство не встановлює обов’язку щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною типу – ми радимо його заміни щоб уникнути невідповідності відомостей у Єдиному державному реєстрі та у системі  обліку цінних паперів. 

Компанія Saad Legal пропонує комплексну послугу зі зміни типу акціонерного товариства яка включає:

  • скликання, організацію та проведення загальних зборів акціонерів;
  • розробку та затвердження нової редакції статуту та внутрішніх положень;
  • переобрання органів управління;
  • державну реєстрація нової редакції статуту;
  • заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
  • внесення змін до системи депозитарного обліку.

Замовити послугу – +380(44)586-0979


Бажаєте дізнатись більше про зміну типу акціонерного товариства?
Консультація

Пов’язані практики
Корпоративне право