• значний правочин, учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та/або правочину із заінтересованістю є специфічною процедурою в акціонерному товаристві.

Наслідки порушення порядку може мати негативні наслідки для успіху компанії.

Не втрачайте можливості розвитку – довірте роботу професіоналам!


Пов’язана практика
Юридичний супровід

Бажаєте дізнатись більше про порядок та ризики укладання правочинів?
Консультація


Пов’язані публікації 
Право на правочин